Vaikutustenarviointi (DPIA)

•Vaikutustenarvioinnissa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja toimenpiteitä, joilla riskeihin vaikutetaan.

•Vaikutustenarviointi on tehtävä silloin, kun suunnitellaan henkilötietojen käsittelyä, joka todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin henkilön oikeuksille ja vapauksille.

•Tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyy tietoa, milloin vaikutustenarviointi pitää tehdä: https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi

•Omalla tutkimusorganisaatiollasi voi myös olla linjauksia asiasta, joten tutustu organisaatiosi tietosuojaohjeisiin.