Tietosuojaseloste

•Tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa tutkimukseen osallistuvalle henkilölle lain edellyttämät tiedot henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa.

•Tietosuojaselosteessa kerrotaan tutkittavalle mm. miten hänen henkilötietojaan käsitellään tutkimusprojektissa, mitä oikeuksia hänellä on tietosuojalainsäädännön nojalla ja mihin käsittelyperusteeseen hänen henkilötietojensa käsittely perustuu.

•Tietosuojaselostepohjan löydät oman organisaatiosi ylläpitämistä tietosuojaohjeista.