Tietopyyntö 1

Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)

TIETOPYYNTÖ

Lapsipotilaiden toimintakyvyn ja haasteiden kartoittaminen tietoturvallisilla digitaalisilla potilaslomakkeilla

TIETOPYYNTÖ

Lapsipotilaiden toimintakyvyn ja haasteiden kartoittaminen tietoturvallisilla digitaalisilla potilaslomakkeilla (vastaajina vanhemmat / huoltajat sekä koulun ja päiväkodin henkilökunta)

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus.

Helsinki Brain & Mind ja HUS Uusi Lastensairaala kutsuvat palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on tietoturvallinen toteutus digitaalisten tiedonkeruu- ja palautteenantojärjestelmään, liittyen lapsen/nuoren hoitoon lastenneurologiassa ja lastenpsykiatriassa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään hankintamenettelyyn osallistumiselle.

Kehittämisyhteistyö ei velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa.

HANKKEEN TAUSTA

Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä HUS Uusi lastensairaala kanssa, osana Helsinki Brain & Mind verkoston Digitaalisaatiolla aivoterveyttä -hanketta. Kehittämisyhteistyön perusteella rakentuvaa ratkaisua voidaan erillisellä sopimuksella käyttää myös muissa HUSin yksiköissä.

Kehittämisyhteistyön kohde on kuvattu tarkemmin ’Tarpeen kuvaus’ -lomakkeella (Liite 1).

Tavoitteena on, että ratkaisu toimii tulevaisuudessa HL7 FHIR -standardin mukaisen rajapinnan kautta.

MARKKINAVUOROPUHELU

Yhteiskehittämiseen pääsemistä edeltävä prosessi on monivaiheinen. Tietopyyntöön vastanneista palveluntuottajista valitaan jatkoon alustavien ratkaisukuvausten perusteella enintään viisi palveluntuottajaa arviointi kriteereihin perustuen.
Ratkaisun kuvaus esitetään käyttäen soveltuvin osin oheista ’Palvelun tai tuotteen kuvaus’ -lomaketta (Liite 2). Kuvauksen maksimipituus on kolme A4-kokoista sivua (enintään 2 sivua tekstiä ja 1 kuvasivu).

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 20.1.2023 osoitteeseen: helsinkibrainandmind@helsinki.fi

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palveluntuottajille tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (10 min) ja saada siitä palautetta (10 min) asiantuntijaraadilta. Palautteen perusteella pyydetään ratkaisuista ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset.

Markkinavuoropuhelun päivämäärä ilmoitetaan viikolla 2. Kutsuttaville lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse 23.1.2023.

Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset tarjouspyynnön muodossa. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun tai kuvausten laatimiseen osallistumisesta ei korvata.

CoHeWe – Tarpeesta ratkaisuksi:
Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa

CoHeWe – Co-Created Health and Wellbeing