Sote-tietojen toisiokäyttö

•Asiakastietojen ensisijaisella käytöllä tarkoitetaan käyttötarkoitusta, jonka vuoksi tiedot on alun perin tallennettu asiakas- ja/tai potilasrekisteriin. Ensisijainen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi potilaan tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus tai vastaavasti sosiaalihuollon asiakkaan saama palvelu tai Kansaneläkelaitoksen etuuskäsittely. Asiakastietojen toissijaisella käytöllä tarkoitetaan samojen tietojen käyttöä muissa kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa (esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa).

•Toisiolaki koskee seuraavien rekisterinpitäjien sote-rekisteritietoja: aluehallintovirasto, Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Kanta-palvelut, Fimea, Valvira, sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- tai terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat, THL ja Tilastokeskus.

•Saadaksesi em. rekisterinpitäjien sote-rekisteritietoja tieteelliseen tutkimuskäyttöön, tarvitset tietoluvan.

•Findatan hakemusapuri auttaa selvittämään, mille rekisterinpitäjälle tietolupahakemus tehdään.

•Lisätietoja: https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen ja https://findata.fi/