Riittävät tietosuoja- ja tietoturvatoimenpiteet

•Oma tutkimusorganisaatiosi on määrittänyt ohjeita henkilötietojen käsittelylle tutkimuksessa.

•Lisäksi oma tutkimusorganisaatiosi on määrittänyt, miten teknisestä tietoturvasta tulee erilaisissa tutkimusprojekteissa huolehtia, ja mitä järjestelmiä henkilötietojen käytössä tulee käyttää.

•Tutustu ohjeisiin ja noudata niitä.

•Esimerkiksi Helsingin yliopiston tietosuojaohjeita löytyy Flammasta (vaatii kirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/group/tutkimuksen-tuki/tutkimuksen-tietosuoja-asiat

•Aalto-yliopiston ohjeita : https://www.aalto.fi/fi/palvelut/henkilotietojen-kasittely-tutkimuksessa