Pseudonymisoitu henkilötieto

•Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. Tällaiset lisätiedot täytyy säilyttää huolellisesti erillään suorista tunnistetiedoista, kuten nimestä ja yhteystiedoista.

•Vaikka tiedot olisi pseudonymisoitu, lisätietojen avulla yksilö voidaan edelleen erottaa joukosta ja yhdistää eri tietoaineistoissa. Pseudonymisoidut tiedot ovat yhä henkilötietoja, ja niiden käsittelyssä on sovellettava tietosuojasäännöksiä.

•Esimerkiksi henkilötietojen koodaaminen on pseudonymisointia. Koodattuja tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön ilman koodiavainta. Koodiavaimen haltija voi kuitenkin purkaa tietoaineiston salauksen ja helposti tunnistaa uudelleen jokaisen rekisteröidyn. Henkilötiedot voidaan myös suojata peitenimillä. Esimerkiksi tietokannoissa jokin henkilöön liittyvä tieto voidaan korvata toisella.

•Henkilöllisyys voi myös olla ilman suoria tunnistetietoja pääteltävissä riittävän yksityiskohtaisista taustatiedoista (esimerkiksi ikä, sukupuoli, ammatti, kieli, kansallisuus, asuinpaikkakunta, sukulaisia koskevat tiedot jne.). Tällöin kyseessä on henkilötieto.

•Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/pseudonymisointi-anonymisointi