Koskemattomuuteen puuttuminen

•Koskemattomuuteen puuttumista on esimerkiksi verinäytteiden ja  biopsioiden ottaminen.

•Koskemattomuuteen puuttumiseksi voidaan katsoa myös fyysistä rasitusta sisältävät tutkimukset sekä tutkimukset, joissa elintarvikkeilla pyritään vaikuttamaan terveyteen tai sairauksien riskiin tai oireisiin.
•Jos tutkimukseen osallistumisesta voi aiheutua vaaraa tutkimushenkilön henkiselle hyvinvoinnille, kyseessä voi olla psyykkiseen koskemattomuuteen puuttuminen.

•Koskemattomuuteen puuttumisen tulkinnassa voi esiintyä rajanvetotilanteita. Pyydä tarvittaessa tulkinta-apua eettiseltä toimikunnalta.