Julkaistun tutkimusdatan uudelleenkäyttö

•Julkaistua dataa voi lähtökohtaisesti hyödyntää. Myös julkaistun datan käytölle voi kuitenkin olla ehtoja, joita tulee noudattaa.

•Voit käyttää muiden julkaisemaa tutkimusdataa vaihtoehtona tutkimusaineiston tuottamiselle kokonaan itse. Hyvä lähtökohta avoimen tutkimusdatan etsintään ovat alakohtaiset data-arkistot. Voit hakea datoja useistakin lähteistä ja luoda ainutlaatuisia yhdistelmiä. Datan käyttöön voi liittyä rajoituksia, lisenssien tarkistuksessa auttaa OpenAIREn julkaisema ohje (englanniksi). Lisätietoa saat yliopistojen sivuilta.

Aalto-yliopisto

•Helsingin yliopisto https://flamma.helsinki.fi/fi/group/kirjasto-ja-kielipalvelut/datanhallinta-ja-palvelut