Henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset

•Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus tulisi laatia seuraavissa tilanteissa:

•Joku (esimerkiksi palveluntarjoaja) käsittelee tutkimusprojektissa henkilötietoja tutkimuksen rekisterinpitäjän pyynnöstä. Esimerkki: geneettistä analysointipalvelua tarjoava yritys analysoi rekisterinpitäjän toimeksiannosta tutkittavien näytteitä, joihin liittyy tutkittavia koskevia henkilötietoja. Tällöin tulee laatia henkilötietojen käsittelysopimus (data processing agreement).

•Tutkimus toteutetaan kahden tai useamman tahon yhteistyönä, ja kaikki tutkimukseen osallistuvat tahot toimivat yhdessä tutkimuksen rekisterinpitäjinä. Esimerkki: kaksi tutkimusorganisaatiota suunnittelee ja toteuttaa yhdessä tutkimusprojektin, jossa käsitellään henkilötietoja. Tutkimusorganisaatioiden tulee laatia sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä.