Henkilötietojen jatkokäyttö, kun tiedot on kerätty tutkimuksessa, johon tutkittava on antanut osallistumissuostumuksen

Jatkokäyttötilanteiden arviointi on tapauskohtaista. On tärkeää selvittää, mikä on oman tutkimusorganisaatiosi käytäntö tietojen jatkokäytöstä.

•Henkilötietojen jatkokäyttö muissa tutkimuksissa voi edellyttää, että pyydät uuden osallistumissuostumuksen tutkittavilta jatkokäyttöä varten.

•Jatkokäytön edellytyksenä on ainakin, että se on alkuperäisen suostumuksen ja tutkittavalle annetun tiedon mukaista ja ettei jatkokäyttö ole tutkittavan kannalta yllättävää. Tutkittavalle annettua informaatiota pitää peilata suunnitellun jatkokäytön luonteeseen ja laajuuteen. Lisäksi tulee huomioida mahdollisen tutkimusluvan ja eettisen toimikunnan lausunnon vaikutus asiaan. Jatkokäytön eettisyyttä tulee arvioida kokonaisuutena ja tutkittavan näkökulma huomioiden.

•Tutkittavaa tulee informoida henkilötietojen jatkokäytöstä tiedotteella ja tietosuojaselosteella, mikäli mahdollista.