Henkilötieto ja rekisterinpitäjä

•Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Suorat tunnistetiedot kuten nimi ja yhteystiedot ovat henkilötietoja. Henkilötietoja ovat myös muut tiedot, jotka voidaan yhdistää henkilöön (esimerkiksi haastatteluvastaukset, analyysitiedot, videokuva tai ääninauhoite henkilöstä, IP-osoite, henkilön paikannustieto). Lisäksi henkilötietoa ovat tiedot, joita yhdistelemällä ihminen voidaan tunnistaa ilmankin, että hänen henkilöllisyytensä muuten tiedetään (esimerkiksi riittävän laajat taustatiedot, jotka mahdollistavat henkilön yksilöimisen).

•Lisätietoa: https://tietosuoja.fi/mika-on-henkilotieto

•Tutkimuksen rekisterinpitäjä on se taho, joka määrittää, miten ja miksi henkilötietoja kyseisessä tutkimuksessa käsitellään. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja tarvittavien dokumenttien, kuten tutkimuksen tietosuojaselosteen, laatimisesta ja tutkittavien informoimisesta heidän henkilötietojensa käsittelystä tutkimuksessa.