Aineistonhallintasuunnitelma

•Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan, kuinka tutkimuksen aineistoja (esim. haastattelut, mittaukset, näytteet, muistiinpanot) hallitaan tutkimusprojektin aikana ja projektin aktiivivaiheen jälkeen.

•Aineistonhallintasuunnitelma on osa tutkimussuunnitelmaa.

•Osana aineistonhallintasuunnitelmaa suunnitellaan myös tutkimuksessa käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn elinkaari, eli se miten henkilötietoja käsitellään tutkimuksen alussa, tutkimuksen aikana, ja mitä henkilötiedoille tapahtuu tutkimuksen päättymisen jälkeen.

•Apua aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen voit tarvittaessa saada oman organisaatiosi datanhallintapalveluista.